مرور برچسب

واسطه ها

عرضه مصالح در بورس کارآمد نیست

عرضه مصالح در بورس هم چندان کارآمد نیست. در بورس باید قیمت تمام شده برای بخش مصرفی کاهش یابد و دست واسطه ها کوتاه شود اما در مقام…
;