مرور برچسب

واحد گازی

افزایش ظرفیت تولید برق ایران

به گزارش تاسیسات نیوز، نخستین واحد بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به مدار بهره برداری وارد شد و به میزان ۱۶۰ مگاوات ظرفیت اسمی…
;