مرور برچسب

واحدهای حرارتی

وضعیت واحدهای حرارتی تولید برق

طبق آخرین آمار بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور در بخش واحدهای حرارتی است و عملا بار اصلی تولید برق را نیروگاه های حرارتی…
;