مرور برچسب

واتیکان

پاپ در آسانسور گیر کرد

منابع خبری می‌گوید رهبر کاتولیک‌های جهان ۲۵ دقیقه در آسانسور گیر کرده بوده است.
;