مرور برچسب

هیوندا

تبدیل اتوبوس‌ ها به منبع شارژ سیار

دو شرکت هوندا و تویوتا با همکاری یکدیگر تغییراتی در اتوبوس‌های عادی ایجاد کرده اند تا آنها را به منابع شارژ سیار وسایل الکترونیکی…
;