مرور برچسب

هیدرولیک

مزایای آسانسور‌های بدون موتورخانه

عموما”سیستم‌های محرکه آسانسور به دو دسته کششی و هیدرولیک تقسیم می‌شوند.تاکنون هر دو دسته این سیستم‌ها به محلی برای استقرار موتور…
;