مرور برچسب

هیئت رئیسه مجلس

عزم جدی مجلس در تامین مسکن جامعه

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: طرح تامین مسکن مراحل تصویب خود در کمیسیون عمران تکمیل کرده و به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است. هم…
;