مرور برچسب

هژمونی انرژی

کاهش قیمت نفت افول هژمونی انرژی؟

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری روزنامه دنیای اقتصاد، طبق نظریه ثبات هژمونیک برای به وجود آوردن و توسعه کامل اقتصاد…
;