مرور برچسب

هویج های آمونیاکی

هویج های آمونیاکی و جریمه سنگین!

تاسیسات نیوز/ ترجمه/ مهندس نیره شمشیری: سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) به دنبال انتشار 2000 پوند آمونیاک از یک دستگاه مبرد در…
;