مرور برچسب

همدلی و همزبانی

یک مشارکت ملی ، یک سرمایه ای عظیم

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری شانا، با توجه به لغو تحریم ها و مشارکت خارجی برای صادرات و واردات و سرمایه گذاری در بخش…
;