مرور برچسب

همتی

بانک ها مالک چند خانه هستند؟

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه خانه‌های متعلق به نظام بانکی کمتر از ۱۰ هزار ملک است که متعلق به ۳۰ بانک است، گفت: این‌ موارد…
;