مرور برچسب

همایش ملی

همایش ملی نظارت کارگاهی

به گزارش تاسیسات نیوز، دومین همایش ملی نظارت کارگاهی روز سه شنبه 25 اردیبهشت در یزد برگزار شد. در این همایش افزون بر 400 نفر از…
;