مرور برچسب

همایش بتن

مدرک گرایی از نظام مهندسی حذف شود

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تأکید بر این‌که ارتقای کیفیت ساخت جز با ارتقای دانش تکنسین‌ها ممکن نیست، گفت:…
;