مرور برچسب

هفت

هفت سوال اساسی در حوزه نفت

به گزارش تاسیسات نیوز، بازار جهانی نفت در شرایطی با حدود 60 درصد ریزش قیمت در 6 ماه روبه‌رو‌ شد که برخی پیش‌بینی‌ها از ثبات بازار…
;