مرور برچسب

هشدار قطع گاز

هشدار! گاز قطع می شود

به گزارش تاسیسات نیوز، همزمان با شروع فصل سرمایه هشدار قطع گاز به دلیل مصرف بالای مشترکان داده شد.
;