مرور برچسب

هرسینی

توربین بادی میخریم

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از شانا، مدیر دفتر مهندسی سازمان انرژیهای نو از برنامه‌ریزی برای خرید ٨٠ توربین بادی در سال…
;