مرور برچسب

نگاهی به بازار

بازگشت خریدار به بازار آهن

طی دو هفته گذشته، شاهد افت پیوسته قیمت میلگرد آجدار در بازار بودیم به طوری که تعداد بیشتری از عرضه‌کنندگان این محصول، میلگرد را به…
;