مرور برچسب

نوفرستی

️ سراب یارانه پنهان انرژی

رقم نجومی ادعایی با عنوان يارانه پنهان انرژی، بر اساس پیش فرض کاملا غلط، حاصل یک اشتباه بزرگ محاسباتی و درنتیجه کاملا غیرواقعی و…

 اجبار در مدیریت مصرف انرژی

حجم بالا، بحرانی و نگران کننده مصرف انرژی در کشور، از ابعاد مختلف و بدرستی، مورد نقد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، انرژی،…

«مرگ خاموش» با دخالت موتورخانه!

هرساله و در ماههای سرد سال، بارها و بارها چنین حوادث منجر به مسمومیت چند نفره و حتی مرگ خاموش در ساختمان‌های دارای موتورخانه که…
;