مرور برچسب

نماینده مجلس و بنزین

هشدار نماینده مجلس در باره بنزین

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از وضعیت توزیع و قیمت بنزین خواستار آن شد  که باید در سیاستهای این حوزه تجدید نظر کرد، این…
;