مرور برچسب

نظام مهندسی و پایان کار

دریافت پایان کار ساختمان مشروط شد

رییس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: هیات دولت یک مصوبه خیلی خوب ارایه کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۲ پایان کار ساختمان‌ها را منوط کرده…
;