مرور برچسب

نظام مهندسی ساختمان همدان

هشدار به مهندسان امضاءفروش!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه به صاحبان بیش از ۱۵۰ ساختمان‌ دارای مشکل برای رفع نواقص تذکر…
;