مرور برچسب

مریخ قابل سکونت

آیا مریخ قابل سکونت می شود؟

محققان دانشگاه واشنگتن دستگاه الکترولیز کننده جدیدی را ابداع کرده‌اند که آب شور مریخ را دریافت و از آن اکسیژن و هیدروژن استخراج…
;