مرور برچسب

مرکز لرزه نگاری

شرط پیش بینی زلزله

رییس مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک پیش‌بینی زلزله را مشروط بر توسعه شبکه داده‌برداری جهانی دانست و گفت: در صورتی که این…
;