مرور برچسب

مرکز عملیات اضطراری مدیریت بحران تهران

هشدار! تهرانی ها امشب هوشیار باشند

رئیس مرکز عملیات اضطراری مدیریت بحران تهران گفت: هشدار سازمان آب و هواشناسی برای تهران نارنجی است و تهرانی ها باید امشب هوشیار…
;