مرور برچسب

مردم

یک سوزن به خود یک جوالدوز به مردم!

تحلیل گر سیاسی و اقتصادی در یادداشتی نوشت: وزارتخانه‌های متولی انرژی یعنی وزارت نفت و نیرو، در گام اول باید از ادارات تابعه خود…
;