مرور برچسب

مربیان فنی و حرفه ای

خبر مهم برای مربیان فنی و حرفه ای

معاون وزیر کار با تشریح جزئیات طرح ساماندهی آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای از عزم جدی این سازمان برای ایجاد نهضت مهارت‌آموزی خبر داد و…
;