مرور برچسب

مدیر عامل برق منطقه ای تهران

خاموشی در پایتخت نزدیک است

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایسنا،وزارت نیرو در صورت همکاری نکردن شهروندان تهرانی مجبور به خاموشی پایتخت است. مدیرعامل…
;