مرور برچسب

مدیر برق رمزارزها

تامین برق رمز ارزها شفاف می شود

 مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید و انتقال برق ایران(توانیر) مسوول تامین برق برای مراکز استخراج ارزهای مجازی را منصوب کرد.
;