مرور برچسب

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی

معضل تامین برق از ۱۴۰۲ آغاز می شود

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: در صورت افزایش نیاز کشور به برق بیشتر اگر سرمایه گذاری لازم انجام نشود، برای تامین برق از سال…
;