مرور برچسب

مدیرعامل شرکت آب فاضلات تهران

آب جیره بندی می شود؟

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران با اشاره به همکاری مردم برای مصرف بهینه آب گفت: همه تلاش ما این است که از روش جیره‌بندی برای مقابله با…
;