مرور برچسب

محیط زیستی

شایعات مترو تهران پردیس چیست؟

مترو تهران ـ پردیس به طول ۲۴ کیلومتر با گذشت ۱۱ ماه از امضای تفاهم نامه آن منتظر تصویب در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت است و طولانی…
;