مرور برچسب

مجلس

قیمت مسکن باز هم می شکند

یک کارشناس حوزه کار با پیش بینی دورنمای بازار مسکن، بهترین راه خانه دار شدن کارگران را در فعال شدن تعاونی های مسکن و واگذاری امور…
;