مرور برچسب

ماساچوست

«تولید برق از هوا» ممکن شد

پژوهشگران در دانشگاه «ماساچوست امهرست» موفق به ساخت وسیله تازه ای شده‌اند که قادر به تولید برق تنها با استفاده از رطوبت موجود در…
;