مرور برچسب

قطع برق و کارخانجات سیمان

قیمت جدید انواع سیمان اعلام شد

با تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنعت سیمان، قیمت سیمان در مقایسه با هفته گذشته به‌طور متوسط بین حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.
;