مرور برچسب

قطع برق و ضرر تولیدکنندگان سمان

هشدار مرگ خطوط تولید سیمان

سال گذشته به دلیل ناترازی در تأمین برق، تولید حدود ۱۵ میلیون تن سیمان که مزیت صادراتی داشت از دست رفت که می‌توانست ارزآوری ۴۵۰…
;