مرور برچسب

قطع برق و صنعت سیمان

خبر خوش برای صنعت سیمان

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، تامین نشدن برق را یکی از مهمترین مخاطرات صنعت سیمان دانست و گفت: این چالش را با…
;