مرور برچسب

قطع برق و اعتراضات خیابانی

«قطعِ برق» مردم را به خیابان کشاند

افزایش دمای هوا و قطع برق در عراق مردم این کشور را به خشم آورده و شهرهای مرکزی و جنوبی عراق از روز یکشنبه شاهد تظاهرات و اعتراضات…
;