مرور برچسب

قطع برق سیمان و فولاد

برق فولاد و سیمان سهمیه بندی شد

سخنگوی صنعت برق گفت: امسال برنامه تامین برق پایدار صنایع انرژی بر مثل سال گذشته است و حتی صنایعی که طی این مدت نسبت به احداث…
;