مرور برچسب

قرنیز چیست؟

قرنیز چیست و چه کاربردهایی دارد؟

قرنیز به قطعه ای گفته می شود که از ارتفاع بسیار کمتری برخوردار بوده و به شکل نواری در خط تقاطع دیوار، پای دیوارها و کف ساختمان ها…
;