مرور برچسب

قراردادهای نفتی ایران با روسیه

وزیر نفت در برزخ واردات بنزین

وزیر نفت گفت: ظرف دو سه ماه آینده تفاهم‌نامه‌هایی که با شرکت‌های بزرگ روسی شده است به قرارداد منجر خواهد شد.
;