مرور برچسب

قدرتمندترین اشعه لیزر

قدرتمندترین اشعه لیزر جهان ساخته شد

محققان کره‌ای قدرتمندترین اشعه لیزر جهان را ابداع کرده‌اند که قدرت آن قابل مقایسه با متمرکز کردن تمام نوری که از خورشید به زمین…
;