مرور برچسب

قبض کاغذی ، تلفن همراه،

قبض کاغذی تلفن همراه نگیریم

به گزارش تاسیسات نیوز ،  یکی از آسیب‌های بلندمدت که می‌تواند به طبیعت وارد شود، تولید و استفاده بیش از حد از کاغذ است. در دنیایی…
;