مرور برچسب

قبض سبز

نحوه حذف قبض کاغذی + اینفوگرافی

طرح ملی «قبض سبز» در راستای تحول دیجیتال در خدمات مشترکین، در حال اجرایی شدن است. در این طرح قرار است کلیه قبوض کاغذی حذف شود.…
;