مرور برچسب

فیلتر هوا

نقش تکنسین کیفیت هوای داخل

وظیفه تکنسین هوای داخل آن است که وضعیت فیلترهای مورد استفاده در سیستم HVAC را به دقت کنترل کند و آن‌ها را از لحاظ تامین کیفیت…

اهمیت فیلترها و تمیزکننده‌های هوا

فیلترها و تمیزکننده‌های هوا نقش بسیار مهمی را در تامین کیفیت مناسب هوای داخل ساختمان ایفا می‌کنند. فیلترها وسایلی هستند که با به…

جمع آوری فیلترهوای غیر استاندارد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان لرستان، کارشناسان در بازرسی از مراکز عرضه ، 58 فیلتر هوای…

شناسایی فیلتر هوای غیر استاندارد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان ایلام، خیلی از افراد سودجو با جعل عناوین سعی در فروش اجناس و…
;