مرور برچسب

فولاد ، مسیر، صعودی،

فولاد از مسیر صعودی فاصله گرفت

به گزارش تاسیسات نیوز ، پس از سه روز رشد متوالی قیمت‌ها در بازار آهن، سرانجام روز گذشته قیمت‌ها به ثبات رسید و تاحدودی متعادل…
;