مرور برچسب

فولاد ، تب ، تاب ،

فولاد از تب و تاب افتاد

به گزارش تاسیسات نیوز، رپس از پشت سر گذاشتن شوک‌گذرای افزایش قیمت‌ محصولات فولادی در اولین هفته پس از پایان ماه رمضان که گفته…
;