مرور برچسب

فولاد، سراشیبی ،افت ،قیمت

فولاد در سراشیبی افت قیمت

به گزارش تاسیسات نیوز ، به گفته یکی از معامله‌گران با توجه به رکود فعلی حاکم بر بازار فولاد و آزاد شدن محصولات ذوبی در اصفهان،…
;