مرور برچسب

فوت کارگر ساختمانی

سقوط وحشتناک دو کارگر ساختمانی

به گزارش تاسیسات نیوز، وحید شادی نیا، اظهار کرد: گزارش این حادثه در منطقه آبرسان تبریز به مرکز اورژانس استان اطلاع داده شد.
;