مرور برچسب

فوتوولتائیک

پنجره هایی از جنس پیل خورشیدی

به گزارش تاسیسات نیوز، پنل های خورشیدی که بیشتر مردم با آن آشنا هستند، پیل های فوتوولتائیک تیره هستند که اغلب روی بام ها دیده می…
;