مرور برچسب

فوتوولتائیک خورشیدی

فرانسه در مسیر انرژی بادی

فرانسه با هدف افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی این کشور به ۴۰ درصد، قصد دارد ظرفیت نیروی بادی را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر کند و…
;